Osobą do kontaktu w sprawie informowania o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie jest Z-ca Nadleśniczego Jan Skibiński tel.602106082.