Web Content Display Web Content Display

Headquarters PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
+48 (32) 410-30-29, 410-30-68
ul. Rogera 1

47-430 Rudy

e-mail do przesyłania faktur:

faktury.rudy@katowice.lasy.gov.pl

P.O. Nadleśniczy
Marcin Fischer
P.O. Zastępca Nadleśniczego
Główny Księgowy
Bartosz Kurzeja
Sekretarz
Janusz Popadiuk
(32) 410 30 29 wew. 671, IP: 3226671

Inżynierowie Nadzoru

Jan Skibiński
Inżynier nadzoru
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 212, kom. 602 106 082, IP: 3226212
Tomasz Pacia
Inżynier nadzoru
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 211, IP: 3226211

Dział gospodarki leśnej

Kornelia Arent
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, stanu posiadania, urządzania lasu i mapy numerycznej
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 332, kom. 882 110 685, IP: 3226332
Gabriel Tworuszka
Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa, turystyki, ochrony lasu i edukacji leśnej
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 333, kom. 608 077 814, IP: 3226333
Roman Suska
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Administrator SILP
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 334, kom. 664 729 446, IP: 3226334
Karolina Witek
Specjalista ds. produkcji szkółkarskiej i zamówień publicznych.
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 335, kom. 660 730 885, IP: 3226335
Jakub Osiecki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i bhp
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 336, kom. 531546913, IP: 3226336
Bartosz Małka
Specjalista ds. środków pomocowych, BHP, zamówień publicznych. Administrator SILP
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 571, kom. 508 698 717, IP: 3226571

Posterunek Straży Leśnej

Aleksander Kania
P.O. Komendant posterunku Straży Leśnej
Phone number: (32) 410 30 29 wew.221, kom. 606 979 556 IP: 3226221
Michał Strzelczyk
Strażnik Leśny
Phone number: (32) 410 30 29 wew.221

Szkółkarstwo

Samuel Śliwa
Leśniczy - Kierownik gospodarstwa szkółkarskiego
Phone number: (32) 410 20 37, kom. 606 342 820
Zbigniew Pietrzak
Specjalista Służby Leśnej - Zastępca kierownika GS ds. nasiennictwa
Phone number: (32) 410 20 37, kom. 668 690 650
Dominika Jazłowiecka
Specjalista Służby Leśnej - Zastępca kierownika GS ds. szkółki kontenerowej
Phone number: (32) 410 20 37, kom. 530 819 525
Anna Bartoszek
Starszy Laborant - koordynator
Phone number: kom. 602 109 802

Stanowisko ds. pracowniczych

Jarosław Kusber
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 130, IP: 3226130

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Wojciech Pach
Specjalista ds. budowlanych
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 672, kom. 606 340 825, IP: 3226672
Dominik Wojnowski
Starszy Referent do spraw ADM