Web Content Display Web Content Display

Headquarters PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
+48 (32) 410-30-29, 410-30-68
ul. Rogera 1

47-430 Rudy

e-mail do przesyłania faktur:

faktury.rudy@katowice.lasy.gov.pl

Nadleśniczy
Witold Witosza
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Pacia
Główny Księgowy
Bartosz Kurzeja
Sekretarz
Janusz Popadiuk
(32) 410 30 29 wew. 671, IP: 3226671

Inżynierowie Nadzoru

Jan Skibiński
Inżynier nadzoru
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 212, kom. 602 106 082, IP: 3226212
Wiktor Jelocha
Inżynier nadzoru
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 211, kom. 602 617 749, IP: 3226211

Dział gospodarki leśnej

Kornelia Arent
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i stanu posiadania
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 332, kom. 882 110 685, IP: 3226332
Gabriel Tworuszka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użtkowania i ochrony lasu
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 333, kom. 608 077 814, IP: 3226333
Roman Suska
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 334, kom. 664 729 446, IP: 3226334
Karolina Witek
Specjalista ds. produkcji szkółkarskiej, zamówień publicznych i edukacji leśnej
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 335, kom. 660 730 885, IP: 3226335
Jakub Osiecki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i bhp
Phone number: 531546913
Bartosz Małka
Specjalista ds. środków pomocowych, BHP, zamówień publicznych. Administrator SILP
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 571, kom. 508 698 717, IP: 3226571

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Fischer
Komendant posterunku Straży Leśnej
Phone number: (32) 410 30 29 wew.221, kom. 786 181 140, IP: 3226221
Aleksander Kania
Starszy Strażnik Leśny
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 221, kom. 606 979 556

Szkółkarstwo

Samuel Śliwa
Leśniczy - Kierownik gospodarstwa szkółkarskiego
Phone number: (32) 410 20 37, kom. 606 342 820
Zbigniew Pietrzak
Podleśniczy - Zastępca kierownika ds. szkółki gruntowej
Phone number: (32) 410 20 37, kom. 668 690 650
Anna Bartoszek
Laborant - koordynator
Phone number: kom. 602 109 802

Stanowisko ds. pracowniczych

Jarosław Kusber
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 130, IP: 3226130

Stanowisko ds. budowlanych

Wojciech Pach
Specjalista ds. budowlanych
Phone number: (32) 410 30 29 wew. 672, kom. 606 340 825, IP: 3226672