Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Łącznie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa istnieje 17 drzew - pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje pomnikowy grab zwyczajny rosnący w leśnictwie Krasiejów. Jest on laureatem w konkursie przeprowadzonym przez „Przegląd Leśniczy" na najgrubsze drzewo w Lasach Państwowych w swojej kategorii. 

[Panorama Grab]