Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
+48 (32) 410-30-29, 410-30-68
ul. Rogera 1

47-430 Rudy

e-mail do przesyłania faktur:

faktury.rudy@katowice.lasy.gov.pl

UWAGA! Adres: rudy@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj dalej...

ePUAP: pgl_lp_0226/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Tomasz Pacia
(32) 410 30 29 wew. 100, IP: 3226100
Zastępca Nadleśniczego
Jan Skibiński
(32) 410 30 29 wew. 311, IP: 3226311
Główny Księgowy
Bartosz Kurzeja
(32) 410 30 29 wew. 611, IP: 3226611
Sekretarz
Janusz Popadiuk
(32) 410 30 29 wew. 671, IP: 3226671

Inżynierowie Nadzoru

Grzegorz Bownik
Inżynier nadzoru
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 212, kom.606 342 017, IP: 3226212
Roman Suska
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 212, kom. 664 729 446, IP: 3226212

Dział gospodarki leśnej

Kornelia Arent
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, stanu posiadania, urządzania lasu i mapy numerycznej
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 332, kom. 882 110 685, IP: 3226332
Gabriel Tworuszka
Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa, turystyki, ochrony lasu i edukacji leśnej
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 333, kom. 608 077 814, IP: 3226333
Karolina Witek
Starszy Specjalista ds. produkcji szkółkarskiej, nasiennictwa i zamówień publicznych.
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 335, kom. 660 730 885, IP: 3226335
Jakub Osiecki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i bhp
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 336, kom. 531546913, IP: 3226336

Posterunek Straży Leśnej

Aleksander Kania
Komendant posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew.221, kom. 606 979 556 IP: 3226221
Wojciech Ćwikła
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew.221, kom. 602 104 042

Szkółkarstwo

Samuel Śliwa
Leśniczy - Kierownik gospodarstwa szkółkarskiego
phone-abbreviation: (32) 410 20 37, kom. 606 342 820
Dominika Jazłowiecka
Specjalista ds. produkcji szkółkarskiej i zamówień publicznych
phone-abbreviation: kom. 530 819 525
Anna Bartoszek
Starszy Laborant - koordynator
phone-abbreviation: kom. 602 109 802

Stanowisko ds. pracowniczych

Jarosław Kusber
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 130, IP: 3226130

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dominik Wojnowski
Starszy Referent do spraw ADM
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 672, 531 674 302, IP: 3226672
Joanna Ziemińska-Paul
Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 100
Joanna Pietras-Bereżańska
Starszy Laborant
Bartosz Małka
Specjalista ds. środków pomocowych, budowlanych, zamówień publicznych i BHP
phone-abbreviation: (32) 410 30 29 wew. 571, kom. 508 698 717, IP: 3226571