Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Osobą do kontaktu w sprawie informowania o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie jest Z-ca Nadleśniczego Tomasz Pacia tel. 606 342 674.