Asset Publisher Asset Publisher

  Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU sporządzony na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31.12.2015 r. i zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

Zadania gospodarcze na lata 2006-2015:

I. Odnowienia i zalesienia, w tym:

 

    1. halizny, płazowiny                                     85.85 ha

    2. grunty nieleśne                                             0.00

    3. zręby bieżące 10-lecia                           757.60

II. Odnowienia pod osłoną, w tym:

    1. przy rębniach złożonych                         665.88 ha

    2. podsadzenia produkcyjne                        50.86

    3. dolesienia luk i przerzedzeń                    18.06

III. Poprawki i uzupełnienia, w tym

    1. w uprawach i młodnikach                         82.69 ha

    2. na gruntach proj. do odnowienia          199.71

IV. Pielęgnowanie, w tym:

    1. gleby                                                       1 987.63 ha

    2. upraw (CW)                                           1 842.45

    3. młodników (CP)                                    5 500.00

V. Melioracje, w tym:

    1. wodne                                                       247.23 ha

    2. agrotechniczne                                    1 611.65

 

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna oraz wybranych zadań z hodowli lasu nadleśnictw RDLP Katowice za rok: