Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja Leśna w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora RDLP Katowice „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025", utworzonego na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku oraz Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie nr 4/2020 z 29.01.2020 r.
Podstawową formą edukacji leśnej są zajęcia z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w lesie oraz w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy.

Rocznie z naszej oferty korzysta ok. 4 000 osób.

W celu rezerwacji terminu zajęć prosimy o:

1. Kontakt pod nr 608-077-814 lub (32) 410-30-29 w. 333, a następnie

2. Zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz regulaminem udostępniania Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy

3. Przesłanie scanu uzupełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy Nadleśnictwa rudy@katowice.lasy.gov.pl

UWAGI:

1. Telefoniczna rezerwacja terminu jest obowiązkowa i należy jej dokonać przed przesłaniem karty zgłoszeniowej.

2. Z uwagi na spiętrzenie prac oraz wywóz sadzonek od 1 marca do 15 maja nie prowadzimy zajęć edukacyjnych w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Kompleksy leśne policzono na podstaie mapy numerycznej dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Za kompleksy uznano grunty zwartych powierzchni leśnych będące w zarządzie Nadleśnictwa, oddzielone od pozostałych gruntami innych kategorii bądź rozgraniczone naturalnymi granicami np. szerokich rzek

Lasy Nadleśnictwa zlokalizowane są w 150 kompleksach. Główny kompleks leśny wokół Rud i Kuźni łączy się z lasami Nadleśnictw Rybnik, Rudziniec i Kędzierzyn. Dwa leśnictwa - Baborów i Ponięcice zlokalizowane są po zachodniej stronie Odry i składają się z wielu małych, otoczonych uprawami rolnymi, kompleksów leśnych. 

Zwarte, duże kompleksy leśne stwarzają dobre warunki dla bytowania licznych gatunków zwierząt a także występowania roślin typowych dla terenów leśnych.  Z kolei małe kompleksy leśne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu. Stanowią także ostoję dla zwierząt i roślin występujących w strefie ekotonu, czyli na pograniczu pól i lasów.

Najwięcej, bo 109 szt., jest kompleksów leśnych o powierzchni do 5 ha, które zajmują łącznie powierzchnię139 ha.