Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z zakresu obrotu drewnem dla służb mundurowych

W dniu 31.05.2019r Straż Leśna Nadleśnictwa Rudy Raciborskie zorganizowała szkolenie z obrotu drewnem w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie dla służb mundurowych działających na terenie Nadleśnictwa. W szkoleniu brali udział przedstawiciele KP Krzyżanowice, KP Kuźnia Raciborska, KPP WRD Racibórz, SOK Rybnik, ITD Wodzisław Śląski. Część teoretyczną przeprowadzono na świetlicy, gdzie na podstawie prezentacji omówiono obowiązujące dokumenty na wywóz drewna, gatunki drewna, sortymentację drewna. Na część praktyczną   wyjechano do leśnictwa Stanica gdzie przeprowadzono szczegółową kontrolę wywozu drewna, przedstawiono wizualnie gatunki i sortymenty. Szkolenie zakończono ogniskiem na szkółce kontenerowej w Nędzy podczas którego wymieniono się swoimi spostrzeżeniami z pracy w terenie.