Asset Publisher Asset Publisher

Panorama Lasów Rudzkich

Zapraszamy do zwiedzania naszych lasów z trochę innej perspektywy:

Zdjęcia wykonane po huraganiem który miał miejsce na terenie nadleśnictwa w dniu 7 lipca 2017 roku:

Zdjęcia z terenu pożarzyska oraz z terenu już uprzątniętego po huraganie z 2017 roku: