Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

W zasięgu terenu Nadleśnictwa utworzono dwa użytki ekologiczne

  • Starorzecze przy Klasztorze w Rudach
  • Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy