Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Edukacja Leśna w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora RDLP Katowice „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025", utworzonego na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku oraz Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie nr 4/2020 z 29.01.2020 r.
Podstawową formą edukacji leśnej są zajęcia z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w lesie oraz w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy.

Rocznie z naszej oferty korzysta ok. 4 000 osób.

W celu rezerwacji terminu zajęć prosimy o:

1. Kontakt pod nr 608-077-814 lub (32) 410-30-29 w. 333, a następnie

2. Zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz regulaminem udostępniania Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy

3. Przesłanie scanu uzupełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy Nadleśnictwa rudy@katowice.lasy.gov.pl

UWAGI:

1. Telefoniczna rezerwacja terminu jest obowiązkowa i należy jej dokonać przed przesłaniem karty zgłoszeniowej.

2. Z uwagi na spiętrzenie prac oraz wywóz sadzonek od 1 marca do 15 maja nie prowadzimy zajęć edukacyjnych w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Utworzony na drodze Rozporządzenia Wojewody Katowickiego Nr 181/93 z dnia 23.11.1993 r. Celem utworzenia Parku było zachowanie i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych, kulturowych i rekreacyjnych. W granicach Parku znalazł się obszar łączący doliny największych polskich rzek Odry i Wisły z centralnie przepływającą rzeką Rudą, pokryty na znacznych powierzchniach kompleksami leśnymi i rolniczymi.