Asset Publisher Asset Publisher

Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" (proszę tutaj napisać co dokładnie zostało zrealizowane, poniżej przykład):

- wybudowało nową dostrzegalnię przeciwpożarową, która powstała w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie Borowiec,

- zakupiło specjalistyczny sprzęt - kątomierz kolimatorowo - elektroniczny usprawniający dokładne lokalizowanie pożaru,

- wymieniło kabinę obserwatora dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Solarnia.

 

Całkowity koszt realizacji zadań: 877 104,05 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 638 648,54 zł.

Dofinansowanie: 542 851,26 zł.

 

Wartość projektu w skali LP

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

 


Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Podziękowanie

Podziękowanie

Raz jeszcze dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz oddziałom terenowym w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdroju za wspólną akcję „Choinka dla życia”, a dawcom za oddaną krew i jej składniki. Cieszymy się, że mogliśmy razem z Nadleśnictwem Rybnik obdarować drzewkami bożonarodzeniowymi osoby, które w dniu 16 grudnia br. podzieliły się niezwykłym darem jakim jest krew.

Podziękowanie