Asset Publisher Asset Publisher

UCHYLENIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU WPROWADZONEGO PO HURAGANIE Z 2017 ROKU

UWAGA! Z dniem 01.01.2019 r. Decyzją Nadleśniczego uchylony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach dotkniętych klęską huraganu.

W dniu 7.07.2017 r. około godziny 18:30 przez teren Nadleśnictwa Rudy Raciborskie przeszedł huragan, który powalił drzewa na terenie trzech leśnictw – Szymocice, Nędza i Solarnia. Szacuje się, że uszkodzeniu uległo około 1 500 ha lasu.

Mapa obszaru objętego klęską wg wstępnych oszacowań

Poprzednie uchylenia zakazu wstępu:

Z dniem 13.06.2018 r. zmniejszony został obszar objęty zakazem wstępu.

Od 13.06.2018 r. zakazem wstępu objęte są oddziały:

1. W leśnictwie Solarnia: 393-398, 409-414, 425-430, 440A

2. W leśnictwie Szymocice: 522-532, 534-537, 542-545, 550-557

3. W leśnictwie Nędza: całość leśnictwa za wyjątkiem obszaru rezerwatu Łężczok

Mapa terenu objętego zakazem:

[mapa do pobrania]

Z dniem 17.08.2017 r. uchylony został zakaz wstępu do lasu w zakresie
drogi leśnej o nazwie Barachowska od drogi wojewódzkiej nr 425 za stadionem miejskim w Kuźni Raciborskiej, na całym odcinku w leśnictwie Solarnia.
1. Uchylenie zakazu wstępu dotyczy wyłącznie pasa w/w drogi bez prawa wejścia z niej do lasu.
2. Uchylenie okresowego zakazu wstępu do lasu nie wyklucza odrębnego wyłączenia dostępności drogi na czas prowadzenia prac leśnych.