Asset Publisher Asset Publisher

Roboty konserwacyjne – rewitalizacja nawierzchni dróg leśnych Dziergowskiej, Na orły i Żółtej w 2021 roku

Nr postępowania ZG.270.6.2021

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

Przedmiot zamówienia: Roboty konserwacyjne – rewitalizacja nawierzchni dróg leśnych Dziergowskiej, Na orły i Żółtej w 2021 roku

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja z otwarcia:

INFORMACJA Z OTWARCIA

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

INFORMACJA

Odpowiedź na pytanie nr 1:

ODPOWIEDŹ

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wstępne oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz urządzeń technicznych

Załacznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załacznik nr 10 - Projekt

Załącznik nr 11 - Przedmiar