Asset Publisher Asset Publisher

Piknik Rodzinny w Rudach

W niedzielę 13 maja 2018 roku w Rudach odbył się piknik rodzinny z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, którego hasłem przewodnim było: „Wczoraj cystersi, dziś leśnicy z funduszami chronią las przed pożarami”. Hasło to z w sposób oczywisty nawiązywało do faktu, iż na znacznej części obecnego nadleśnictwa Rudy Raciborskie od XIII wieku gospodarowali Cystersi. Z drugiej jednak strony wskazywało, że obecni włodarze potrafią pozyskiwać i wykorzystywać fundusze europejskie, by chronić tutejsze lasy przed zagrożeniami. A tych nie brakuje.

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie jest jednym z beneficjentów „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to właśnie tutaj w 1992 roku wydarzył się największy pożar lasu w najnowszej historii Europy Środkowej. To tutaj również w kolejnych latach powstawały zręby nowoczesnych zasad ochrony lasów przed katastrofalnymi pożarami.

Pierwszą inwestycją wykonaną 20 lat temu była dostrzegalnia przeciwpożarowa w leśnictwie Borowiec wzniesiona dzięki funduszowi PHARE. Pod koniec ubiegłego roku obok tej dostrzegalni stanęła nowa, betonowa i wyższa wieża, tym razem współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze środków PROW powstała droga leśna pełniąca ważną funkcję dojazdu pożarowego oraz punkty edukacyjne przy drodze Kotlarskiej z tablicami o tematyce przeciwpożarowej.

Nie jest to zresztą jedyny kierunek wykorzystywania funduszy.

W międzyczasie ze środków unijnych realizowaliśmy takie projekty jak: „Odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych w rezerwacie Łężczok” oraz „Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok”, których celem było uratowanie rezerwatu przed zalaniem w wyniku przerwania uszkodzonych grobli stawowych oraz skanalizowanie ruchu turystów chroniąc w ten sposób cenne ekosystemy.

Obecnie rozpoczynamy realizację „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. W ramach tego projektu chcemy gromadzić wodę na dwóch okresowych ciekach by wykorzystać ją następnie do nawadniania pożarzyska z 1992 roku. Obecnie na jego terenie występuje znaczny niedostatek wody spowodowany m.in. przez lej depresyjny pobliskiej kopalni piasku oraz częste susze.

W czasie pikniku, swoje stanowiska edukacyjne – oprócz Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – zaprezentowały nadleśnictwa Kobiór, Brynek, Ustroń i Siewierz oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Zakład Transportu i Spedycji LP w Świerklańcu, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Rudach. Ponadto nowoczesny samochód gaśniczy zaprezentowali leśnicy z Nadleśnictwa Niepołomice położonego w krakowskiej RDLP. Czynnie wsparły nas również uczennice rudzkiego gimnazjum, które na swoim stanowisku ozdabiały twarze odwiedzających piknik dzieci, zaś w specyficzny nastrój imprezie nadawały występy Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich.

W trakcie imprezy odbyła się również krótka konferencja prasowa z udziałem m.in. dyrektora RDLP w Katowicach Wisława Kucharskiego, a także Pawła Stepnowskiego z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz prof. dr hab. Marcina Pietrzykowskiego – dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Leśnego w Krakowie.
 
Imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych – zarówno frekwencja jak i pogoda dopisały.
 
O pikniku można przeczytać też na stronie [RDLP Katowice] oraz [CKPŚ]