Asset Publisher Asset Publisher

Dzień Krajobrazu 2019 – zaproszenie

Dzień Krajobrazu 2019 – zaproszenie

20 października odbędzie się kolejny Dzień Krajobrazu. Tym razem miłośnicy przyrody udadzą się  spacerem krajobrazowym do rezerwatu Łężczok leżącego w graniach obszaru Natura 2000.

Tegoroczny spacer odbędzie się na terenie rezerwatu przyrody leżącego w graniach obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok i Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Administracyjnie są to: gmina Nędza i miasto Racibórz. Partnerami w organizacji spaceru są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, na terenie którego położony jest rezerwat.  

Uczestnicy spaceru przejdą trasą po grobli działowej pomiędzy stawami. Prowadzący spacer – pracownicy RDOŚ i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie - opowiedzą o roli stawów w funkcjonowaniu rezerwatu, prowadzeniu ekstensywnej gospodarki rybackiej, bogactwie przyrody i innych walorach tego terenu. Uczestnicy zapoznają się z działaniami ochronnymi prowadzonymi w rezerwacie, zobaczą piękne aleje zabytkowych drzew, wybudowane na stawach specjalnie dla ptaków wyspy, oraz wejdą na specjalnie przygotowaną dla turystów platformę widokową. Na platformie ornitolog Pan Jacek Betleja opowie o licznie gniazdujących i zalatujących do rezerwatu ptakach.

Trasa przebiegająca drogami leśnymi i polnymi mierzy ok. 3 km. Czas przejścia, to ok. 2 godziny.

Spacer rozpocznie się o godz. 10.00. Miejscem zbiórki będzie parking przy rezerwacie, zjazd z drogi wojewódzkiej nr 919 w ulicę Rybacką w Babicach (patrz mapa).  

 

W związku z tym, że po rezerwacie może poruszać się ograniczona ilość osób, prosimy o potwierdzenie udziału w spacerze do czwartku, 17 października, do godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmuje rzecznik prasowy RDOŚ, Pan Łukasz Zych, telefonicznie (32 42 06 828, 725 995 014), lub mailowo (rzecznik.katowice@rdos.gov.pl).

UWAGA!!! Godzina rozpoczęcia spaceru została tak wyznaczona, by umożliwić uczestnikom dojazd pociągiem Kolei Śląskich, wyjazd z Katowice o godz. 7.28, z Rybnika 8.27, przyjazd do stacji Nędza Wieś (nie mylić ze stacją Nędza!) o 9.01. Możliwy powrót pociągiem odjeżdżającym ze stacji Nędza Wieś o 12.58. Koszt przejazdu pokrywają uczestnicy. Dojście ze stacji kolejowej do miejsca zbiórki zajmuje ok. 45-50 minut.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu ze stacji kolejowej Nędza Wieś na miejsce zbiórki i z powrotem są proszone o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w spacerze. W tym przypadku termin mija we wtorek, 10 października, o godz. 12.00.