Asset Publisher Asset Publisher

Dęby papieskie znowu w Nędzy!

Były już „Dęby Jana Pawła II” oraz świerki i sosny „Benedykty”. Obecnie na szkółce w Nędzy znów gościmy sadzonki poświęcone przez Papieża – „Franciszki”, a w zasadzie „Dęby Niepodległości”.

28 kwietnia 2004 roku papież Jan Paweł II w trakcie prywatnej audiencji udzielonej polskim leśnikom poświęcił żołędzie zebrane z najstarszego polskiego dębu - Chrobrego. Żołędzie te zostały wysiane w szkółce kontenerowej w Nędzy i wyhodowano z nich blisko 500 sadzonek. W 2006 roku zostały one przekazane wszystkim nadleśnictwom i regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych w kraju. Ponieważ Papież zmarł rok wcześniej, dęby te stały się szczególną pamiątką po tym wielkim Polaku i głowie Kościoła katolickiego. Wygląda też na to, że stały się początkiem nowej, szczególnej tradycji…

Nieco ponad rok po śmierci Jana Pawła II, w trakcie kolejnej pielgrzymki leśników papież Benedykt XVI poświęcił nasiona pochodzące z najcenniejszych krajowych populacji naszych drzew leśnych - świerka istebniańskiego oraz sosen: piskiej i taborskiej. Z nasion tych wyhodowano sadzonki na szkółce kontenerowej w Jabłonnej (RDLP Warszawa). Po roku część z nich przeznaczona dla nadleśnictw RDLP Katowice została przewieziona do Nędzy, skąd w latach 2007-2009 zostały odebrane przez nadleśnictwa, by ich posadzeniem uświetnić różne uroczystości.

Stulecie odzyskania niepodległości Polski stało się okazją do kolejnej wizyty w Watykanie. Tym razem jednak delegacja polskich leśników na spotkanie z papieżem Franciszkiem nie zabrała  nasion lecz sadzonki. W trakcie audiencji generalnej 23. maja 2018 roku papież poświęcił sto „Dębów Niepodległości”, których wysadzenie ma upamiętnić tę szczególną rocznicę podczas uroczystości na terenie całego kraju. Pierwszy „Dąb Niepodległości” został posadzony w ogrodach watykańskich, pozostałe zaś po powrocie z pielgrzymki trafiły do naszej szkółki, a o ich przeznaczeniu zadecydują Dyrektor Generalny LP oraz dyrektor RDLP Katowice.

 

[Więcej o wizycie u papieża Franciszka]