Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa worków PE do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w 2021 roku

Nr postępowania: ZG.270.7.2021

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji

Przedmiot zamówienia: Dostawa worków PE do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w 2021 roku

Adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13936/summary

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja z otwarcia:

INFORMACJA Z OTWARCIA

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego:

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wstępne oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą